Нэгдсэн Үндэсний гудамж, Барилга 38, 2-р давхарт буюу Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны баруун хойд талд

Утас: +976 77110515, 86055434

Цахим хаяг:   dul.choijid@giz.de